Smisel obstoja podjetja Holler-Tore GmbH

Zakaj to podjetje sploh obstaja? Mnogi ljudje so zmotno mislijo, da je podjetje le za to, da dosegamo dobičke. Četudi je to pomemben rezultat podjetniške dejavnosti, pa to ni naš prednostni podjetniški cilj. Mnogo bolj je prednostni cilj, da kot skupina ljudi, ustanoviteljev podjetja in sodelavcev pod skupnim imenovalcem podjetja skupaj dosegamo nekaj, česar vsak od nas kot posameznik ne bi mogel, ter s tem prispevamo k skupnemu dobru. Dejanski razlog našega obstoja je ponujati izdelke in storitve, ki so enkratni in koristni za vse – s tem dobi naše življenje svoj smisel ter je koristno tudi za kasnejše generacije.

Podjetniška vizija Holler-Tore GmbH

Proizvajati izdelke, ki so koristni za splošno dobro ter z inovativnimi tehnologijami povečujejo občutek varnosti prebivalstva. Stalni nadaljnji razvoj in opazovanje tržišča sta predpostavki za neprekinjeno rast ter trajni motor uresničevanja podjetniških ciljev. Rentabilnost je neobhodna predpostavka za obstoj podjetja in sredstvo za uresničitev pomembnih ciljev. Dobički so za podjetje to, kar so za telo hrana, voda in kisik, niso le tvar življenja, temveč življenje brez njih ni mogoče. Nenehno si moramo prizadevati prevzemati vodilno vlogo v inovativni tehnologiji varovalnih sistemov za zaščito posesti prebivalstva. V ta namen se bomo vedno spopadali s tehničnimi težavami branže, sprejeli soočenje in z znanjem, izredno prizadevnim delom naših sodelavcev in njihovimi sposobnostmi izdelali izjemne rešitve. Kot podjetje stremimo za uspehom, uspeh pa je odvisen od tega, ali je potrošnik / kupec zadovoljen. Naše delovanje meri na zadovoljstvo kupcev, to pomeni uspeh, in ponosni smo lahko, da smo ustvarili podjetje v dobro ljudi – tudi za čas za nami.

Filozofija o sodelavcih podjetja Holler-Tore GmbH

Prednostni cilj je zagotoviti sodelavcem dobro in pošteno delovno mesto, na katerem lahko bistre glave užijejo radosti tehnične inovacije, se zavejo svoje naloge v družbi in opravljajo dela, ki so jim v veselje. Sodelavci so za nas na prvem mestu. Njihov osebni razvoj, lojalnost, njihov interes in skupinski duh moramo nenehno spodbujati. Obvezujemo se sodelavcem zagotavljati varna delovna mesta, primerno plačilo, vodenje mora biti strogo vendar pošteno, delovni časi razumni, delovna mesta čista in urejena.
Sodelavci morajo imeti pravico dajati predloge toda tudi pritožbe. Predpostavljeni in vodje oddelkov morajo biti kvalificirani in pravični. Za sposobne sodelavce morajo obstajati možnosti napredovanja, vendar je potrebno vsakega pripadnika podjetja ceniti ter spoštovati.

Družbena zaobveza podjetja Holler-Tore GmbH

Pripadnost družbi v kateri živimo nas zaobvezuje. Zato moramo izpolnjevati svoje državljanske obveznosti in podpirati karitativne in dobrodelne organizacije, kot tudi plačevati svoj pravični delež davkov. Podpirati moramo državljansko zavest, zdravstveno skrbstvo in vzgojo ter sodelovati pri dobrem vladanju ter družbo obveščati o svojih aktivnostih.

Produktna in prodajna filozofija podjetja Holler-Tore GmbH

Prvenstveno se počutimo zavezane našim prodajalcem in kupcem. Naši izdelki morajo biti vedno najvišje kakovosti. Pri tehničnih inovacijah moramo vedno prevzemati pionirsko vlogo. Nenehno si moramo prizadevati zniževati stroške naših izdelkov ter tako povečevati konkurenčno sposobnost. Naročila naših strank je potrebno izvršiti skrbno in terminsko natančno. Naši prodajalci morajo ustvariti primeren dobiček.

Obveza do lastnikov podjetja Holler-Tore GmbH

Podjetje mora prigospodariti primeren dobiček. Ustvariti moramo rezerve ter skrbeti za nenehen razvoj. Podpirati moramo rizične projekte ter odgovarjati za napake. Potrebno je vnaprej poskrbeti za morebitne neugodne čase, razvijati nove metode izdelave in nabaviti nove stroje, nenehno razvijati nove izdelke, jih uvajati na tržišče ter koncipirati nov adelovna mesta. Eksperimentirati moramo z novimi idejami ter biti odprti za novosti. Ko je to vse postorjeno, morajo lastniki dobiti primeren donos.

Ewald Holler

2009

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF!